BN Entreprenør utfører graving- og anleggsarbeid året rundt. Om vinteren utfører vi rask teletining med våre nye teletiningsmaskiner. Bruk av Heatwork teletining gjør oss i stand til å jobbe hele året på en tidsmessig og miljømessig god måte. Dette kommer både oss, våre kunder og lokalsamfunnet til gode.

Vi arbeider hver time, hver dag, året rundt for å oppnå vårt mål om å være den ledende maskinentreprenøren i Trondheim og omegn.

VI UTFØRER

  • Graving- og anleggsarbeid.
  • Grunn- og betongarbeider.
  • Arbeider med forurenset grunn.
  • Utgraving av tomt.
  • Rør- og kabellegging.
  • Opparbeidelse av terreng.
  • Dreneringsarbeider.
  • Teletining.