BN Entreprenør har i flere år hatt totalentrepriser på bensinstasjoner og har faste kontrakter/oppdrag for flere av oljeselskapene. Vi utfører de fleste typer arbeider på bensinstasjonen.

Vi har arbeidet målrettet for å etterleve de HMS- og KS-krav som oljebransjen stiller ovenfor oss som leverandør. Dette innebærer at vi innhenter og opprettholder de godkjennelser og tillatelser som er nødvendige for å oppfylle avtalenes og de enkelte bestillingers betingelser.

Våre arbeider utføres på en profesjonell og fagmessig måte i henhold til de kvalitetsnormer som gjelder for denne bransjen.

VI UTFØRER

  • Vedlikeholdsarbeider.
  • Varme arbeider.
  • Pumpeservice.
  • Tankkontroller.
  • Tankutskiftinger.
  • Saneringer.
  • Butikkombygginger.
  • Takarbeider.
  • Service.
  • Ad-hoc reparasjoner.