BN Entreprenør har i snart 40 år utført arbeider i forbindelse med legging av fjernvarme i Trondheim og omegn. Vi har opparbeidet spesielt god kompetanse innen dette fagområdet og kjenner godt til de krav som stilles fra våre oppdragsgivere.

Vi utfører fjernvarmeprosjekter i samarbeid med rørlegger- og sveisefirma. Vi påtar oss også totalentreprise hvor vi leverer prosjektering, graving, materiell, rørlegging og sveising.

HMS skal inngå som en naturlig og integrert del av all planlegging og gjennomføring. Våre ansatte er sitt HMS-ansvar bevisst og skal etterstrebe å unngå skader og ulykker. Hensynet til det ytre miljø skal ivaretas gjennom valg av miljøriktige løsninger.

BN Entreprenør skal sammen med sine oppdragsgivere tilrettelegge arbeidene på en slik måte at ulempene fra grave-/montasjearbeidene for omgivelsene reduseres i størst mulig grad.

VI UTFØRER

 • Graving for fjernvarme.
 • Masseflytting og transport.
 • Sveising.
 • Rørlegging.
 • Isolering/Muffing.
 • Fundamenteringer.
 • Asfaltering og steinsetting.
 • Planering.
 • Sprengning.
 • Sikring mot erosjon.
 • Prosjektering.
 • Totalentreprise.