Som maskinentreprenør har BN Entreprenør solid erfaring med grunnarbeider. Med vårt utstyr kan vi utføre små og store oppdrag i de fleste typer terreng.

BN Entreprenør forsøker å holde en høy standard på lastebiler, gravemaskiner, servicebiler og øvrig maskinpark. I nærområdet er vi kjent for våre enheter som inneholder lastebil, gravemaskin og alt tilhørende utstyr som skal til for å utføre oppdrag i rett tid til riktig pris. Vi har utstyret, kompetansen og erfaringen som jobben krever.

 

VI UTFØRER

  • Graving- og anleggsarbeid.
  • Grunn- og betongarbeider.
  • Opparbeidelse av terreng.
  • Utgraving av tomt.
  • Arbeider med forurenset grunn.
  • Dreneringsarbeider.
  • Teletining.