Nyheter

09.06.2021: Økende oppdragsmengde - søker kompetente fagfolk

Vi har økende oppdragsmengde og søker kompetente fagfolk. Blant annet maskinførere og ADK-rørleggere. Send oss gjerne en søknad på postmaster@bne.no. I BN vil du trives !

 

15.02.2021: HMS-dager 2021

Vi ønsker velkommen til den årlige gjennomføringen av BN Entreprenørs interne HMS-dager. Kurset pågår i år fra uke 6 til uke 11.

Se egen innkalling ifht smittevernstiltak, agenda, dager og grupper. Vel møtt !

 

17.12.2020: God jul og godt nytt år !

Vi i BN Entreprenør AS ønsker alle ei riktig god jul og et godt nytt år !

 


17.05.2020:  BN Entreprenør AS ønsker alle en riktig god 17.mai !

Ha en riktig god 17.mai - og husk å følge de nye smittevernrådene som kom denne uka.

 
11.02.2020: Vi søker landmåler/stikningsingeniør

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi landmåler/stikningsingeniør. I tillegg har vi behov for flere maskinførere, grunnarbeidere og rørleggere med ADK.

Se hele annonsen på finn.no ! Søknadsfrist 29.02.2020

 

 

28.03.2019: Vi søker landmåler/stikningsingeniør

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi landmåler/stikningsingeniør. Se hele annonsen på finn.no !

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=143638227

Søknadsfrist: 30.04.2019

 11.12.2018: God jul og godt nytt år

BN Entreprenør AS ønsker alle kunder, leverandører, samarbeidspartnere og egne ansatte en riktig god jul.

PS! Vi har åpent alle arbeidsdager i mellomjula.

 


01.02.2018: Nytt år og nye muligheter

Vi har kommet godt igang i det nye året og ser frem til å gjennomføre de prosjektene vi er tiltenkt for 2018.

 


14.12.2017: God jul og godt nytt år

BN Entreprenør AS ønsker alle kunder, leverandører, samarbeidspartnere og egne ansatte en riktig god jul.

PS! Vi har åpent alle arbeidsdager i mellomjula.

 

 

21.06.2017: Riktig god sommer !

BN Entreprenør AS ønsker alle en riktig god sommer. Flere av våre ansatte vil avvikle sommerferie, men også mange vil arbeide gjennom sommerferien. Sentralbordet (73 94 98 99) er naturligvis åpent for å ta imot henvendelser.

 


06.06.2017: Vi søker etter byggingeniør

Se stillingsannonse på finn.no og i Adresseavisen for ytterligere info. Velkommen som søker på en spennende stilling i et selskap med et fantastisk arbeidsmiljø !23.12.2016: Vi søker etter flere stolpe-/linjearbeidere

Se stillingsannonse på finn.no og i Adresseavisen for ytterligere info. Velkommen som søker på en spennende stilling i et selskap med et fantastisk arbeidsmiljø !

 10.12.2016: God Jul og Godt Nytt år

Vi er i år tidlig ute med å ønske alle våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og egne ansatte ei riktig god jul. Vi ser frem til et nytt år hvor vi også skal få testet vår nye 100% elektriske gravemaskin skikkelig på noen prosjekter.

 27.06.2016: En riktig god sommer til deg og dine

BN Entreprenør AS ønsker alle en riktig god sommer. Flere av våre ansatte vil avvikle sommerferie, men også mange vil arbeide gjennom sommerferien. Sentralbordet (73 94 98 99) er naturligvis åpent for å ta imot henvendelser.

 04.05.2016: TrønderEnergi og BN Entreprenør AS har signert rammeavtale

TrønderEnergi og BN Entreprenør AS har signert rammeavtale vedrørende grave- og entreprenørtjenester. Arbeidene vil blant annet være rettet mot utbygging, drift og vedlikehold av TrønderEnergi sitt kabel- og linjenett i Trondheim, Melhus, Klæbu, Malvik, Skaun, Meldal, Agdenes, Hitra, Frøya, Åfjord, Osen, Roan og Tydal. BN Entreprnør AS takker for tillitten og ser frem til godt samarbeid i årene fremover.

 


10.03.2016: BN Entreprenør AS søker flere medarbeidere.

Se vår stillingsannonse på finn.no eller under fane "karriere" på vår hjemmeside. Ta kontakt ved spørsmål.

 


03.03.2016: Tine SA og BN Entreprenør AS har signert rammeavtale

Tine SA og BN Entreprenør AS har signert rammeavtale vedrørende entreprenørtjenester bygg og anlegg. BN Entreprenør AS takker for tillitten og ser frem til fortsatt godt samarbeid i årene fremover.

 02.02.2016: HMS kurs vinteren 2016

Vi har satt av tre uker til BN Entreprenørs interne HMS-kurs for alle ansatte i vinter. HMS-dagene arrangeres på følgende datoer: Onsdag 2/3, Torsdag 3/3, Onsdag 9/3, Fredag 11/3, Onsdag 16/3 og Fredag 18/3. Se oppslag og info nå det nærmer seg kursdager. Vel møtt !

 


22.12.2015: God Jul og Godt Nytt år

BN Entreprenør AS ønsker alle kunder, leverandører, samarbeidspartnere og egne ansatte en riktig god jul.

 

17.12.2015: Sykefraværsstatistikken i BN Entreprenør hittil 2015

Sykefraværet hittil i år (pr 17.12.2015) i BN Entreprenør er 2,17 %.  Dette er selskapet naturligvis meget godt fornøyd med. Et nytt år med fantastisk lavt fravær. Vi skal i løpet av våren 2016 evaluere årsaken til den gode statistikken vi har hatt i mange år. Fra tidligere kjenner vi til at det spesielt gode arbeidsmiljøet kombinert med ansattes motivasjon og ansvarsfølelse er viktige faktorer. Det skal noe mer til enn "litt kaktus i halsen" for at man holder seg hjemme en dag. Konklusjonen må bli som følger: Takk til alle våre ansatte som sørger for at vi har så godt arbeidsmiljø i selskapet.

 

08.10.2015 Lomsdal-Visten Nasjonalpark

På vegne av oppdragsgiver Telenor Norge AS, har BN Entreprenør utført sanering av gamle telefonstolper i nasjonalparken Lomsdal-Visten, Helgeland. Arbeidene har pågått i sommer og omlag 250 stolper har hittill blitt fjernet fra dette egenartede og tilnærmet urørte naturområdet. I tillegg er gamle tråder, isolatorer og tilhørende materiell også blitt ryddet bort fra området. Som miljøsertifisert selskap synes vi i BN at dette er et spesielt betydningsfullt prosjekt hvor vi kan bidra til å ta vare på naturen. Neste sommer fjernes ytterligere 350 gamle/nedlagte kreosotstolper fra naturparken. Takk så langt til alle samarbeidende aktører.

 

 

 


24.08.2015 Ny teleoperatør


BN Entreprenør skifter teleoperatør. Porteringstidspunkt er fredag 28.august kl 09:00. Vi håper overgangen går smertefritt, men er forberedt på noe nedetid i denne forbindelse. Til orientering.

 


03.07.2015: Miljøsertifisering  ISO 14001

BN Entreprenør AS er sertifisert ihht ISO 14001 og vi skal arbeide hardt for å nå våre implementerte miljømål. Selskapets ansatte har vist at de tar miljøet i betraktning når beslutninger blir tatt i det daglige. Dette som tillegg til en solid vilje til å drive langsiktig bærekraftig virksomhet som skal preges av ansvar for kollegaer, publikum, samarbeidende aktører, miljøet og samfunnet. Alle som kjøper tjenester av BN Entreprenør skal føle seg trygge på at deres innvirkning på miljøet er tatt i betraktning.

30.06.2015: En riktig god sommer til alle !

BN Entreprenør ønsker alle kunder, leverandører, ansatte og øvrige samarbeidspartnere en riktig god sommer.

 


07.05.2015: Årets BNE sommerfest


AMU (Arbeidsmiljøutvalget) har gleden av å invitere alle ansatte til årets sommerfest fredag 26.juni.

Se invitasjon og oppslag for påmelding. Vel møtt !

 


06.04.2015: Sykefravær første kvartal 2015

Selskapet hadde et sykefravær på 3,5% i årets første kvartal.

Dette er vi meget tilfreds med da første kvartal normalt sett er den perioden av året med høyest sykefravær.

 05.03.2015: HMS dager 2015

Vel møtt til BNE HMS-dager i uke 11 og 12. Se oppslag samt invitasjoner.

 


02.01.2015: Godt nytt år !

Et riktig godt nytt år ønskes alle våre kunder og samarbeidspartnere. BN Entreprenør AS er klar til å yte den beste service også i 2015.

 

12.12.2014: BN Entreprenør AS ønsker alle ei RIKTIG GOD JUL !

Året 2014 er snart historie. I BN Entreprenør ser vi tilbake på et år med mange vel gjennomførte prosjekter, svært få reklamasjonssaker og mange fornøyde kunder.  Vi takker for de tilbakemeldingene vi får - de er motivasjonsbyggende for våre ansatte. Fornøyde kunder er den beste julegave og den beste reklame.

Vi gleder oss til 2015 - et år hvor vi skal ha større kapasitet, være mer multidisiplinære og ha større gjennomføringsevne enn noen gang tidligere. 

Alle kunder, leverandører, samarbeidspartnere og ansatte ønskes ei riktig GOD JUL fra BN Entreprenør AS.

                                                                                                                   

08.12.2014: NTNU og BN Entreprenør AS har forlenget rammeavtale

BN Entreprenør AS takker for tillitten og ser frem til en ny periode med godt samarbeid.

 


13.08.2014: Trondheim Havn IKS og BN Entreprenør AS har signert rammeavtale

Trondheim Havn IKS og BN Entreprenør AS har signert rammeavtale gjeldende grave- og grunnarbeider.

BN Entreprenør AS takker for tillitten og ser frem til godt samarbeid !

 25.06.2014: God sommer !

En riktig god sommer ønskes alle fra oss i BN Entreprenør.

 


15.04.2014: God påske !

BN Entreprenør ønsker alle kunder, leverandører, ansatte og øvrige samarbeidspartnere en riktig god påske !

 

26.03.2014: Kursgjennomføringer og kompetanseløft vinter 2014

I løpet av vinteren har ansatte i BN Entreprenør gjennomført et all-time-high kurs- og kompetanseløft.  Dette gjelder lovpålagte-, kundepålagte- og andre fagrelaterte kurs. I tillegg er det gjennomført mange ukers hovedrevisjon av hele selskapets KS- og HMS-system hvor alle ansatte har vært delaktig.

Selskapet oppsummerer resultatet av vinterens kompetanseheving som meget tilfredsstillende og fremtidsorientert. Målet om å være godt forberedt før sesongen 2014 er innfridd. Dette skal være til fordel for våre kunder.

BN Entreprenør ønsker å takke alle ansatte for å ha bidratt til å forbedre kvaliteten i selskapet.

 


28.01.2014: Forlengelse av TEN/BNE rammeavtale

TrønderEnergi Nett AS og BN Entreprenør AS har forlenget gjeldende rammeavtale. 

BN Entreprenør takker for tillitten og ser frem til fortsatt godt samarbeid !

 

02.01.2014 : Godt nytt år !

Vi ønsker alle et riktig godt nytt år  - og vel møtt til et godt samarbeid i det nye året !

 


18.12.2013: God jul !

BN Entreprenør ønsker alle kunder, leverandører, ansatte og øvrige samarbeidspartnere en riktig god jul !

 


23.10.2013: Julebord 2013

AMU har gleden av å invitere alle ansatte til årets julebord 13.desember. Vel møtt !

 

 

14.10.2013: Vinteren kommer til Trøndelag

Tiden er inne for å forberede vintersesongen. Alle ansatte og leverandører bes om gjennomføre nødvendige tiltak før vinteren.

 

27.06.2013: BN Entreprenør ønsker alle en god sommer !

Vi er nå kommet midtveis i 2013 og det er igjen på tide å ønske alle ansatte, kunder og leverandører en riktig god sommer !

 

 

26.06.2013: Statkraft Varme AS og BN Entreprenør AS har signert ny rammeavtale

Statkraft Varme AS og BN Entreprenør AS har signert rammeavtale. Tildelingskriterier har bl.a vært pris, kvalitet/HMS og gjennomføringsevne.

BN Entreprenør AS takker for tillitten og ser frem til fortsatt godt samarbeid !

 

11.06.2013: Trondheim Havn og BN Entreprenør AS har signert ny samarbeidsavtale

BN Entreprenør takker for tillitten !

 

05.06.2013: Årets sommerfest

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har gleden av å invitere alle ansatte til sommerfest fredag 7.juni.

Påmeldingsliste på oppslagstavle samt i resepsjonen. Vel møtt !

 

27.03.2013: God påske !

BN Entreprenør ønsker alle ansatte og samarbeidspartnere ei riktig god påske.

 

07.03.2013: HMS-Kurs 2013

Alle ansatte har fått innkalling til årets HMS-kurs.

Kursdager: 12/3, 13/3, 19/3 og 20/3.

Vel møtt !


 

14.02.2013: Fantastiske sykefraværstall 2012

Det totale sykefraværet i BN Entreprenør AS i 2012 ble 2,7%. Gjennomsnittet for bransjen er 6,6 %.

Vi håper den fantastiske utviklingen fortsetter og har satt nytt mål for 2013, som er x<5,5%.

I 2011 hadde vi et sykefraværstall på 4,1%. Den gang var målet x<7%.

Alle ansatte oppfordres til å komme med forslag som kan bidra til å holde sykefraværet lavt.

HMS er - som alltid - det viktigste som er i selskapet.

 

24.01.2013: NTNU og BN Entreprenør AS har signert rammeavtale

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet og BN Entreprenør AS har signert rammeavtale.

Kontrakten omfatter graving av rør- og kabelgrøfter, asfalteringsarbeider, planering, utgraving, setting av fortausstein, fundamentering, drenering, sprengning, utvendig rivingsarbeid mm.

BN Entreprenør takker for tillitten !

 

02.01.2013: BN Entreprenør AS har flyttet !

BN Entreprenør flyttet inn i Tempevegen 19 (gamle "Klæburuta-bygget") i mellomjula.

Velkommen på besøk i våre nye lokaler !

 

02.01.2013: Godt nytt år !

BN Entreprenør ønsker alle ansatte og samarbeidspartnere et riktig godt nytt år. 

30.11.2012: Sykefraværstall 3.kvartal

Den positive utviklingen i sykefravær fortsetter. BN Entreprenør AS hadde 1,55 % sykefravær i 3.kvartal.

 

10.11.2012: BN Entreprenør AS flytter til Tempevegen 19

BN Entreprenør flytter snart fra Tempevegen 45 til Tempevegen 19 (Gamle Klæburuta-bygget).

Mer info om dette kommer etterhvert..

 

29.10.2012 Statoil Fuel & Retail Norge AS og BN Entreprenør AS har signert ny rammeavtale

Statoil Fuel & Retail Norge AS og BN Entreprenør AS har nylig signert ny rammeavtale. Avtalens dekningsområde er Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

BN Entreprenør takker for tillitten og ser frem til fortsatt godt samarbeid.

 
 

21.08.2012: Fantastiske sykefraværstall !

I 1.kvartal 2012 hadde BN Entreprenør AS et sykefravær på 3,64%. I 2.kvartal ble sykefraværet redusert til 1,2% !!!

I 2011 hadde vi et mål om å komme under 7%. Dette målet ble grundig nådd - og resultatet ble 4,1%.

Utviklingen er svært hyggelig og det skal bli spennende å følge denne gjennom høsten 2012. Kanskje oppnås lavere sykefravær i 2012 enn i 2011 ?

Egne ansatte oppfordres spesielt til å komme med forslag til hjelpemidler, verktøy og utstyr som kan virke forebyggende ifht slitasjeskader.

Fortsatt fokus på godt arbeidsmiljø og å unngå ulykker. Vi har ingen å miste !!

 

20.06.2012: God sommer

BN Entreprenør ønsker alle ansatte og samarbeidspartnere riktig god sommer !

 

30.03.2012: God påske

BN Entreprenør ønsker alle en riktig god påske.

(Ansatte: BNE miljødag vil bli arrangert rett over påske. Info kommer.)

 

09.03.2012: Endringer verneombud.

Stein Løvås og Roar Sandtrø vil fra mars 2012 begge være verneombud i BN Entreprenør.

Lykke til med det viktige HMS-arbeidet, Roar og Stein !

 

13.02.2012: Lavt sykefravær i 2011 ! Smil

Ett av målene BN satte for IA-arbeidet i 2011 var å redusere sykefraværet til under 7 %. Dette målet ble grundig nådd, med et totalt sykefravær på 4,1 %!!!

Vi setter stor pris på at ansatte rapporterer inn nestenulykker – dette premieres nå med Flax-lodd. Hvert år setter vi spesielt fokus på ett område innen HMS-arbeidet i samarbeid med Bygghelsetjenesten Midt-Norge.  I 2012 fokuserer vi på «Ergonomi» og håper at dette skal virke forebyggende for fremtiden.

 

Klarer vi et enda lavere sykefraværstall i 2012?

 

01.01.2012: Godt nytt år ! Smil

 BNE ønsker alle kunder og samarbeidspartnere et riktig godt nytt år.