Velkommen til B.N Entreprenør AS

Vi har i løpet av 50 år etablert oss som en betydelig entreprenør i Midt-Norge. Firmaet har idag 110 ansatte som besitter en unik erfaring og kompetanse.

Vi er lokalisert i Tempevegen 19 i Trondheim og har opparbeidet et solid navn og rennomè i bransjen.

Vår samlede styrke gir oss stor gjennomføringsevne, og vår erfaring gjør oss samtidig til en naturlig rådgivende part.

Vi har en moderne maskinpark som gjør oss i stand til å utføre oppdrag på en kostnadseffektiv måte.

BN Entreprenør utvikler ansatte med multidisiplin tankegang. Vi har som visjon å være en foregangsbedrift i regionen. - Som den beste maskinentreprenøren i Trondheim og omegn.