Helt nødvendig for samfunnet er en velfungerende teknisk infrastuktur. BN Entreprenør utfører vann- og avløpsarbeider på oppdrag fra offentlige myndigheter, bedrifter og private aktører.

Vi har kvalifisert personell innen dette fagområdet som innehar nødvendig kunnskap om de relevante krav som stilles ved utførelse av slike arbeider.

Når jobben er gjort, er vann- og avløpsarbeidet skjult. Derfor er det spesielt viktig for deg - som vår oppdragsgiver - at du kan stole på at arbeidene er gjort i henhold til gjeldende regelverk og etter beste anleggsskikk.

VI UTFØRER

  • Rehabilitering av ledningsnett.
  • Legging av kabler (i og over bakken)
  • Montering av kummer.
  • Drenering.
  • Bygging av nye drikkevanns- og avløpssystemer.
  • Legging av overvannsledninger.